92780

Stem Yaklaşımı

Resim
STEM, Science(Fen Bilimleri), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) alanlarını kapsayan bir yaklaşımdır. STEM Eğitimi okul öncesinden doktoraya kadar tüm eğitim kademelerini kapsar. STEM yaklaşımı, bu dört disiplini bütünleştirerek gerçekçi, işbirliğine dayalı, düşünce odaklı ve problem çözmeyi teşvik eden öğrenme deneyimlerini sağlar. İyi planlanmış, teşvik edici ve gelişimsel açıdan uygun STEM etkinliklerinin okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimsel yönlerine pek çok faydası vardır. Özelikle okul öncesi çağında çocukların yaratıcılık seviyelerinin oldukça yüksek olduğu pek çok araştırma tarafından saptanmıştır. STEM eğitimi yaratıcılığı destekleyen önemli yaklaşımlardan biridir.
STEM eğitimi, araştırarak, problem çözerek, sorular sorarak öğrenen okul öncesi dönem çocuklarının birer araştırmacı olarak doğduğunu savunur. Gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre tüm gelişim alanlarında çocukları geliştirmeyi amaçladığından ilerleyici bir özelliğe sahiptir. Benzer şekilde, gelecekteki anlayışı belirlemek için ön-bilgiye dayanan hiyerarşik yapılar STEM konuları için bir temel oluşturur. 
Bilim, teknoloji, matematik ve mühendislikle olan bağı erken kurmak ve bu alanlara ilgi oluşmasını sağlamak çok önemli. STEM ile mümkün. Çocukların cihazları, makineleri, etrafı ve doğayı anlamak için gözlem yapmaya, zamanı verilen ekipmanları kullanarak yaratıcı bir biçimde geçirmeye, beyaz kağıtlara ve boyalara,  süper kahraman yapabilmek için atık malzemelere ihtiyacı var. Yaratıcılığını desteklemek için yapmamız gereken keşfetmelerini, denemelerini, gözlemlemelerini, başarmalarını, başaramadıklarında tekrar denemelerini sağlamak.Hayatta karşılaşabilecek problemlerde çözüme ulaşma yolunda gereken merak ve öğrenme isteğini kazanmalarını sağlamak.Çocuklar, özellikle okul öncesi dönemde, fazla meraklı olmalarının da katkılarıyla, STEM’le sıkıcılıktan uzak bir şekilde bilimsel disiplinler hakkında farkındalık ediniyor ve henüz ilkokula gelmeden, bilim ve matematiğin olumlu yanlarını görüp, bilgiye ve öğrenmeye daha açık bir hale geliyorlar.