92780

High Scope

Resim
Programın dayandığı temel prensip etkin öğrenme prensibidir.
Etkin öğrenmenin içsel ve insana özgü yönüyle, High/Scope, evrensel bir eğitim modelidir. Çağdaş bir eğitim modelinin gerektirdiği gelişimsel anlayış özelliğine sahip, çocuğun düşünsel ve sosyal gereksinimlerinin göz önünde bulundurulduğu bir yaklaşımdır.
High/Scope çerçevesinde uygulanan eğitim programında, her ders için çocuğa kazandırılması hedeflenen becerilerle ilgili zengin deneyim fırsatları sunulur. High/Scope yaklaşımında çocuklar, bilgiye, anlamlı eğitim deneyimleri yoluyla ulaşan etkin öğrencilerdir. Öğretmenler de , çocukları bilgiye ve olgunlaşmaya doğru götürecek yolu, yine çocukların keşfettiği ve izlediği eğitim ve öğretim sürecinde, onlara eşlik eden, destek veren rehber kişiler olarak yer alırlar.
Bu eğitim modelinde hedef, çocuğun doğal ilgi, eğilim ve amaçlarındaki yapıcı güçten, çocuğun çok yönlü gelişim sürecinde faydalanabilmesidir.
High/Scope öğretmeni sınıfta çocuklara çok çeşitli materyal sağlar. Çocukları planlama, planlarını uygulama ve sonucunun üzerinden geçme yönünde destekler. Bireysel olarak etkileşim içinde olup detaylı gözlemler yapar. Küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar, müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olur.