92780

Gems Çalışmaları

Resim
GEMS programı ile okulumuzdaki fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını yaratıcı drama ve müzik etkinliği ile birleştirip öğrenmeyi sürükleyici ve eğlenceli hale getirmeyi hedeflemekteyiz.Gems etkinlikleri öğrencilere temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal güçlerini de geliştirmektedir.Çocuklar erken yaşlarda bilgiyi keşfetmeyi yaşayarak öğrenirler.Bu programda öğrencilerin ilgilerini çeken çeşitli konular ele alınır.Öğrencilerin aktif katılımları sağlanarak etkin öğrenmeleri gerçekleştirilir.Gems Programı içerisinde yer alan eğlenceli etkinliklerle çocukların fen ve matematiğe ilgi duymaları sağlanarak bilimsel düşünmenin ilk temelleri atılır.GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaktadır.