92780

Yaratıcı Drama

Bu çalışmalar çeşitli kaynaşma –ısınma çalışmaları, rol oynama, doğaçlama öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşur. Çalışmalar tüm yaş grupları için hazırlanan yıllık konular ile paralel gider. Bu çalışmalar çocuğun kendini keşfetmesi, tanıması, ifade etmesi ve kendini başkalarının yerine koyabilmesine (empati kurabilme) ortamı sağlar.

Resim