92780

Sanat Eğitimi

Sanat eğitiminde hiçbir bireyi sanatçı , ressam, heykeltraş yapmak değildir amaç; her alanda kullanılabilir yaratıcı düşüncenin gelişimini sağlamaktır. Resmetme noktasında dileğimiz bir şeye benzeme – benzetme çabası değildir.
Görsel zekayı güçlendirmek için bir çok görsel materyal incelenir, sanat tarihinden eserlere bakılır, sanatçılar tanınır; onlardan alınan ilhamla hayaller – düşünceler resmedilir. Zaman zaman da okunan bir hikayenin resmedilmesi ya da bir resim üzerine hikaye kurgulama yöntemi ile sözel zeka ve düşsel zeka kuvvetlendirilir. Tüm etkinliklerde asıl olan çocuklarımıza çocukluklarını unutturmamaktır.
Resim