92780

Robotik Kodlama

Tüm dünyada önemi giderek artan “yaparak öğrenim” içerikleriyle çocuklara ve gençlere hayallerine ulaşma cesareti kazandırmak, analiz ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve topluma yararlı bireyler olmaları konusunda yenilikçi çözümler sunmak robotik ve kodlama eğitimlerin temel amacıdır.
Dünyada STEM olarak bilinen Bilim(Science), Teknoloji(Technology), Mühendislik(Engineering) ve Matematik(Mathematics) öğretim tekniklerini kullanmaktadır. Bu atölyelerde, gelecek neslin inovatif çözümlerinde ihtiyaç duyacakları eğitim, okulumuzda; konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.
Yaparak öğrenim aracı robotik setlerini bütünsel öğrenim çözümleri ile birlikte sunmakta ve Fen bilgisi, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Bilgisayar programcılığı konularında öğrencilerin başarı seviyesini arttırmaktadır.
Temel düzeyden başlayarak ileri düzey robot tasarımı, programlama, akış diyagramları ve algılayıcılar teknolojileri hakkında eğitim verilmektedir. Kullanılan eğitim materyalleri gelişmiş robotik sistemlerin tasarlanmasına olanak tanır.
 

Resim