92780

Orff Müzik-Ritim

Orff  bir düşünceyi, hikayeyi, yaşantıyı beden diliyle, hareket ederek, devinimle, dansla, sözle, şarkıyla, müzikle, enstrüman kullanarak anlatımdır. Orff  “yaparak-yaşayarak öğrenme” bakımından en etkili yaklaşımlardan biridir.Zira bu teknik direk olarak dersten çok, oynayarak öğrenmek temeline dayanır. Bu özelliği ile özellikle okul öncesi cağdaki çocuklarımız için çok büyük olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçeriğinde, drama, dans ve müziğin yer aldığı bir teknik olan orff, geneli itibariyle bir ritim çalışmasıdır. Orff tekniği, müzikal öğreticilik özelliğinin yanında kavramsal yetenekleri de gelişmektedir. Yine bilimsel bir yargıdır ki, orff tekniği ile çalışma yapmış çocuklar diğerlerinden daha yüksek IQ ya sahiptir. Ayrıca grup çalışması bilinci, yaratıcılık ve özgüven davranışlarının da ayakta tutulması ve geliştirilmesine ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Okulumuzda orff tekniği çocuklara öncelikle müziğin en temel unsuru olan ritim, eğlenceli biçimde öğretilir, enstrümanlar hakkında fikir geliştirilmesi sağlanır..

Resim