92780

Halk Oyunları

Halk oyunları,  insanlarımızın yaşantısını, karakterini ve iç alemlerini, örf ve adetlerini,  doğayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini belirten, ruhsal, kültürel ve sanatsal özelliğini içinde barındıran en zengin kültür değerlerimizdir.
 Toplumlar kültürlerine dayanarak güçlenir.

Resim