92780

Bale

Bale eğitimi sadece üstün bir sanat zevki geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda çocuğun kişilik ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır.Bugün tıp, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek birçok fiziksel rahatsızlığın çocukluk yaşlarında edinilen duruş bozukluklarından kaynaklandığını Kabul etmekte ve bunların giderilmesi için BALE EĞİTİMİNİ önermektedir.
Bu eğitimle genel olarak vücut kontrolü, vücut koordinasyonu, müzik bilgisi ve ritm duygusu kazandırılırken kondüsyona bağlı olarak harekette verimliliğin,fiziksel direnç ve gücün arttığı da gözlemlenir.

Resim